Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A színek érzelmi hatása

2010.04.08

Molnár Sándor: A festészet tanítása c. könyvéből idézem az alábbiakat:

Azok a megrázkódtatások, amelyeket a színek élménye kirobbant, továbbhatolnak a legbelső centrumig, és a lelki élet legfontosabb régióit érintik.

Goethe a színek erkölcsi hatásáról beszélt. Mélyek a színek hatásai, akár tudatosan fogadja őket az ember, akár nem. Úgy hatnak ránk, mintha a túlvilágról érkeznének. Csak aki lényének mélyebb régióiban is érzékelni tudja a világot, az képes átélni a külön-külön vagy együttesen megcsendülő színek hangzási értékeit anélkül, hogy a tárgyakra vonatkoztatná azokat.

A színek érzelmi hatása

Sárga

Harmonikusan: Fény; a fény hatalmától a szublimáció legmagasabb fokára eljutott anyag.

Túlvilág, csoda, értelem, tudás, bölcsesség, intelligencia, gazdagság. Vidám, sugárzó oldottság, változatosság, szabadság, meleg, barátságos, nyíltság, közlékenység, kommunikációs készség, boldogság, szellemi kalandvágy, ideálok, humorérzék.

A sárga minden határon átlép, és a fény közelébe vezet. Igaz filozófia. Intellektus, könnyű, világos, légnemű, jövő, szellem.

Legközelebb áll a fényhez és a Naphoz. Idegrendszerünket, emésztőszerveinket ösztönzi. Erősíti a gyomrot, a solar plexussal összeköttetésben áll, méregtelenítő, segíti az összpontosítást.

Diszharmonikusan: Irígység, árulás, hamisság, kétely, bizalmatlanság, őrültség, tompaság.

 

Vörös

Harmonikusan:  Ellenállhatatlan erő, vér, belső meleg, lázas szenvedélyes, harcias. Testi szerelem - átszellemült szeretet. Az élet és az akarat szelleme - hatalom, autoritás, a legsűrűbb szín - a test megfelelője.

Kolerikus (heves). Izgatottságot okoz, aktivitást; önbizalom saját erőnkbe vetett hit. Meleg, erőteljes, aktív, dinamikus, szembeötlő, harsány, az élet jele, forróvérű, agresszív, harc, konfliktus, a vér színe, tetterő, határozottság, meggyőző erő, bátorság, dinamikus lendület, szilárd. Királyi, uralkodó, nemes.

A vérre gyakorol hatást. Vérkeringési zavarok ellen jó, a hideg területeket felmelegíti.

Diszharmonikusan: Legyőzhetetlen, démoni szenvedély, szertelen heveskedő, tolakodó, kötekedő, ordenáré, haragos.

Narancs

Harmonikusan: Sugárzó aktivitás. Az anyag szférájában napszerű világító erővel jelentkezik. A meleg aktív energia maximuma. Az anyag a vöröses narancssárgában éri el a meleg, aktív energia maximumát.

A szentség szelleme, elragadtatás, nyíltság, öröm, boldogság. Aktivizáló hatású.

Depresszió, pesszimizmus, ernyedtség ellen jó, az immunrendszert erősíti.

Diszharmonikusan: Büszkeség, külsőséges pompa, kevélység.

Zöld

Harmonikusan: A növényvilág színe. Termékenység, kielégültség, nyugalom, remény, benne a tudás (sárga) és a hit (kék) egyesül.  Az összeütközésből kibontakozó harmónia szelleme, fizikai kiegyensúlyozottság.

Flegmatikus. Szilárd álhatatosság, önbecsülés.

Sötét és világos, meleg és hideg között tartja az egyensúlyt. A szellem és az anyag világa a zöldben kapcsolódik össze. Ez a természet színe. a növekedésé, a harmóniáé, a rokonszenvé. Megújulás, béke, remény, elégedettség, gyógyulás, vegetáció. A természet, a növekedés és az általános regenerálódás színe.

Harmóniateremtő, csökkenti a kimerültséget, a fáradtságot.

Diszharmonikusan: Közönséges, ordenáré, bénult, merev, buta.

 

Kék

Harmonikusan: Befelé fordulás, passzív, árnyékos, a sötét felé hajlik.

Atmoszféra: a legvilágosabb égszínkéktől az éjszakai legsötétebb kékesfeketéig.

Hit, szellem, halhatatlanaság. Az igazság szelleme, tisztelet, hódolat.  A lélek megfelelője.

Melankólikus, nyugalom, megelégedettség, feloldás, a vértelenség érzése.  Mélységbe (víz) és magasba (ég) vezet. Nagy csendesség és hűvösség árad belőle. Biztonságérzet. Mindig belejátszik valami súlyos, passzív erő is, amit a sötétség közelléte okoz. Folyékony.

Hűvös szín, amely nyugtatóan hat, idegesség, gyulladás ellen jó, gennyes állapotokon segít.

Diszharomonikusan: Babona, félelem, elveszettség, gyász, de mindig érzék fölötti, lelki, transzcendens.

Indigó

Harmonikusan: Rejtett misztériumok szelleme, szeretet, gyógyítás, intuitív szín.

Görcsoldó hatása van, ideges eredetű zavarok, lelki kimerültség ellen jó.

Erős egyéniség, visszahúzódó alkat, intuitív, érzékeny, befelé forduló, szellemi, lelki síkon sebezhető.

Diszharmonikusan: Démoni, alvilág, züllöttség, szenvedélybetegségek.

 

Ibolya

Diszharmonikus szín.  A sárga, a tudás ellenpólusaként az ibolya a tudatalatti, a titok színe. Hol fenyegetően, hol boldogítóan hat ránk, és gyakran nyomasztó. Nagy foltokban az ibolya szín valóban ilyesztően hathat, különösen  ha bíborvörösbe hajlik.

" Ha ilyen fény borul egy táj fölé, a világ vége rémületét szuggerálja." (Goethe)

A tudatlan jámborság színe, a komor babonásságé.  Lappangó katasztrófák törnek föl a sötét ibolya színből. Megvilágosítva gyöngéd és szeretetreméltó színtónusok bukkannak elő belőle. Sötétség, halál, magányosság, magány és oldódás, mennyei szeretet és szellemi uralom a vörösesibolyában. Az áldozat szelleme, rítusok és mágia, spirituális szín, misztikum, kozmikus tudat, szenvedélyesség.

A legsötétebb szín, nehézségek, fájdalmak, spirituális, metafizikus szín: az anyagi és a spirituális síkon hat.

Harmonikusan: Erősíti a meditáció hatását, az inspirációs képességet. Belső megtisztulás. Egyensúlyba hozza a két agyféltekét, a jin és a jang elveket. Spirituális hajlam, szellemi ébredés, spirituális fejlődés és felszabadulás.

Összefoglalás

A vörös a legsűrűbb szín  - a test megfelelője.

A sárga a legvilágosabb szín - a szellem megfelelője.

A kék a leginkább felfelé irányuló szín - a lélek megfelelője.

A szín és a lélek egymásnak megfelelői, és a szellemi világot kapcsolják össze az anyagival.

Melankólikus ( búskomor) - kék - a fej területe.

Kolerikus (heves, lobbanékony) - vörös - szív.

Szangvinikus (vérmes) - sárga - mellkas.

Flegmatikus (közönyös, egykedvű) - Zöld - hát.

 

A hat szín feszültségtengelye

Sárga - ibolya:  intuíciós tengely ( fény - sötétség)

Kék- narancs: szellemi tengely ( hideg-meleg)

Vörös-zöld: akarattengely (ego-közösség)